نویسنده: مدیر

پرورش ماهی زینتی

پرورش ماهی زینتی، صنعتی نوپا در مدل کسب کارهای ارزان و با صرفه اقتصادی است که پرورش ماهی زینتی با اندک سرمایه اولیه، علاوه بر سودآوری سرشار زمینه اشتغال را برای علاقه مندان در زمینه ماهی زینتی فراهم می کند. رشد ماهی ها رشد ماهیان زینتی و عواملی كه روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی های زینتی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداكثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست . ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • … دیگر
  • 61