دسته: خدماتی

خدمات مهندسی و راه اندازی خطوط صنعتی

خدمات مهندسی و راه اندازی خطوط صنعتی – تولید واشتغال خدمات مهندسی و طراحی سیستمهای كنترل و برق و اتوماسیون  كارخانجات تولیدی و تامین تجهیزات مرتبط. بهینه سازی  و مدرنیزاسیون تجهیزات وسیستمهای كنترل وبرق واتو ماسیون صنعتی...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری